Oder

 


SÖÖDAODER

Kvaliteedinäitaja:    Piirmäär:
Mahukaal, min   62 kg/hl
Prügi, max   4%
Niiskus, max   14%
Idanenud terad, max   8%
Fusarioos, max   0,1%

 

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.

Odra baashinna korrigeerimine:

Mahukaal, kg/hl 62 kg/hl 61,9-59,0 kg/hl hinnavähendus -3€
58,9-57,0 kg/hl hinnavähendus -7€
     
Prügi 1% hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i


Tuulekaer, tk/kg     Baashinna korrigeerimine
0-25    0 €/t
26-50   -4 €/t
51-100   -8 €/t
101-150   -16 €/t
151-200   -20 €/t