9
Aastat tulemuslikku tegevust
650
Liiget / Tootjat üle Eesti
8 miljonit
Eurot hankemahtu aastas
2 miljonit
Liikmetele säästetud eurot aastas

Tulundusühistu Farm In

Eestimaa põllumeeste kaheksa ühistut rajas 2. augustil 2011. aastal Tulundusühistu Farm In, mille eesmärgiks on toetada ja realiseerida ühistute liikmete huve läbi ühise majandustegevuse. Tulundusühistu Farm In asutasid E-Piim, MTÜ Ühispiim, Eestimaa Piimatootjate Ühistu, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Rakvere Piimaühistu, Saaremaa Piimaühistu, Metsaküla Piim AS ja Kevili PÜ. Ühistu Farm In asutamise ajendiks oli vajadus tagada liikmetele maksimaalselt soodsatel tingimustel sisendeid, mida on võimalik saavutada vaid suurte, ent stabiilsel ja efektiivsel viisil organiseeritud ühishangete kaudu.

 

Farm In on tulundusühistu, mille liikmeteks on kaheksa ühistut, kes kokku koondavad 650 põllumajanduslikku tootjat.

Farm In põhiväärtused on

 • usaldus
 • koostöö
 • tulemuslikkus

 Meie ühistu liikmetes peitub meie jõud.

Eesmärgid

 

 1. Hankida ühistu liikmetele suuremahulisi sisendeid
 2. Tagada ühishangete organiseerimisega sisendite madalaim hind
 3. Hoida kokku liikmete kulutusi ja
  aega sisendite ostmisel
 4. Lühendada tarneahelat sisendite tootjalt ühistu 
  liikmeni

 

Farm In strateegiaks on sisendite ühishangete kaudu luua mahuefekt. Mahuefekti tagamine võimaldab pakkuda meie ühistu liikmetele odavamad hinnad ning muudab meid atraktiivsemaks uutele koostööpartneritele.

Farm In pakub oma liikmetele

 • loomasöötasid
 • väetiseid
 • taimekaitsevahendeid
 • teraviljaseemneid
 • heinaseemneid
 • silotarvikuid
 • diislikütust
 • elektrienergiat