Mineraalväetised

AN 34,4 - Pealtväetamiseks taliviljadele (1-2x), samuti ka odrale, rohumaad.

 

ASN 21-0-0+24S (sulfaat)- Pealtväetamiseks talirapsile, suvirapsile, talinisule, max 100 kg kord

 

CAN 27+S (27-0-0+5S) (kaltsineeritud ei lahustu) - Pealtväetamiseks talirapsile, talinisule, max 150 kg kord. Graanuli lahutumine on aeglasem mulla pinnal kui AN-il samal ajal saab teda “visata“ vabalt 36 meetri kaugusele mida ei saa teha AN-ga.

 

NPK 15-15-15+8S - Tootes on kõrgem väävli sisaldus 8S, mis teeb ta võrreldes 16-16-16-ga paremini omastatavaks (lisaks AN vaja panna). S võiks olla alati juures.

 

NPK 5-10-25- Madalama lämmastikuga (kvaliteediga) ja kõrge kaaliumiga PK 1:2,5 suhtega väetis hernele, odrale (mööndusega ka suvirapsile) põhiväetisena. Hilisem pealtväetamine kasvuaegselt lämmastikuga. Rohumaade rajamine, taliviljad (vedelsõnnik).

 

NPK 17-6-11+S14+mikrod - Madalama kvaliteediga suvirapsile ja suvinisule külviga (mikrodega) koos pealtväetamisega NS väetisega

 

KCL 62% - Suure kaaliumitarbega muldadel, rohumaad või rapsidel lisaväetamiseks max 180 kg/ha

Vedelväetised

KAS-32

Ammooniumnitraadi ja karbamiidi vesilahuste segu (vahekorras 35,4% karbamiidi, 44,3% ammooniumnitraati, 19,4% vett, 0,5% ammooniaakvett). Vedela väetise tihedus on kuni 1,34 kg/m3. KAS on ainus lämmastikväetis, mis sisaldab kolme lämmastikuvormi:

  1. nitraatlämmastik - tagab kohese toime;
  2. ammooniumlämmastik - nitrifikatsiooniprotsessi käigus läheb üle nitraatvormi;
  3. amiidlämmastik - mullamikroobide tegevuse tulemusel läheb üle ammooniumvormi ja seejärel nitraatvormi.

KAS tagab taimede pikaajalise varustamise lämmastikuga. Vaba ammoniaagi puudumise tõttu KAS-i koostises ei aurustu see muldaviimisel õhku. Lämmastikukadu muldaviimisel ei ületa 10% kogulämmastikust.


KAS'i eelised:

  1. KAS'i muldaviimine vedelväetisena on palju ühtlasem võrreldes tahkete granuleeritud väetiste laotamisel;
  2. KAS'i muldaviimise saab ühendada pestitsiidide kasutamisega ühe mahutiseguna;
  3. Soovitatav on kasutada vegeteerivate taimede osaliseks väetamiseks. Sealjuures toimub samaaegselt nii mullakaudne kui ka juureväline toitmine;
  4. KAS'i muldaviimine sobib hästi koos mikroelementidega.

KAS'i saab kasutada järgnevatel aegadel ja meetoditel:

  1. Sügisel - peamise töötluse all;
  2. Kevadel - külvieelse töötluse all;
  3. Põllumajanduskultuuride vegetatsiooniperioodil - mullakaudseks ja juureväliseks toitmiseks.