Hüppelaud esimeseks 100-150 lüpsipäevaks

Noorkarjakasvatus määrab karja jõudluse

Kui seada eesmärgiks kogu karja jõudluse parandamine ja efektiivuse suurendamine, on selle esimeseks stardipunktiks tulemuslik noorkarjakasvatus. Tulemuslik noorkarjakasvatus eeldab noorkarja vanusele vastavate kaalueesmärkide saavutamist. Näiteks udara areng algab 9 kuuselt ning kui esimesel 60-l elupäeval ja /või 6 kuuselt ei saavutata noorloomade eakohaseid piisavaid juurdekasve, on selle tagajärjeks väikesed udarad. Kui aga noorkari ei ole 13.-15. kuuselt õiges kaalus, jääb saavutamata majanduslikult tasuv kriitiline eesmärk 85% tiineid mullikaid.

 

Allpool olev tabel näitab esmaspoegimisea mõju karjast praakimisele. Võrdluspunkt on 100 looma ning seda võrdlust saab iga farm kasutada arvestades oma karja suurust.

 

Praakimine (%)

17%

20%

23%

26%

29%

32%

35%

Esmaspoegimisiga (kuud)

 

 

 

 

 

 

 

22

33

39

44

50

56

52

67

24

36

42

48

55

61

67

74

26

39

46

52

59

66

73

80

28

42

49

56

64

71

78

86

 

Kui võrrelda praakimisi 26 kuuselt poeginud mullikate hulgas, siis 17%-39 mullikat ja 32%-73 mullikat on numbrid mis räägivad enda eest.

 

Kinnisperioodi mõju piimatoodangule

Mullikate ja lehmade teiseks jõudlust mõjutavaks perioodiks on kinnisperiood: vatsa, maksa ja kehakudede ettevalmistamine. Samuti tuleb meeles pidada, et 80% mastiitidest ja mertriitidest saab alguse kinnisperioodil ning nende probleemide lahendamine vajab “teeme ära” suhtumist.

 

Halb poegimiseelne maksa ettevalmistus on peamiseks poegimisjärgseks subkliinilise ketoosi tekkepõhjuseks ning tasakaalustamata söötmse korral arenevadki välja kliinilised probleemid. Kinnisperioodist põhjustatud ketoosi, mis on iseloomulik kõrge piimatoodanguga karjadele, on lihtne vältida.

 

Poegimisjärgne subkliiniline ketoos, vale poegimiseelne ettevalmistus ja ideaalsest madalam toitumishinne on peamised tegurid mille tagajärjeks on

 

  • Madalam kuivainesöömus esimesel 40-60 poegimisjärgsel päeval

  • Ülemäärane kehavarude kaotus poegimisjärgsel perioodil

  • Vaikne ind, halb sigivus ja madal tiinestuvus

  • Oodatust madalam piimatoodang

  • Madal ja kiirelt kukkuv laktstasioonikõver

Selline halb poegimiseelne ettevalmistus paneb lüpsilehma “valedele alustele” veel enne kui ta hakkab lüpsma. Esimesed 100-150 lüpsipäeva on aluseks maksimaalsele piimatoodangule ning heale laktatsioonikõverale.

 

Kaasaegne geneetika vajab õiget söötmisstrateegiat

Kaasaegse geneetikaga piimalehmade toitainete vajadus on muutunud märkimisväärselt viimase 20 aasta jooksul. Allolev tabel annab ülevaate millised toitained on piimatoodangut limiteerivateks teguriteks.

 

Piimatoodang

Piimatoodangut limiteerivad toitained

 

 

Kg/lehm/a

 

2.

3.

4.

7500

Energia

 

 

 

7500

Energia

Mööduv energia

 

 

8000

Mööduv energia

Energia

Mööduv proteiin

 

9000

Mööduv energia

Mööduv proteiin

Energia

 

10000

Mööduv proteiin

Mööduv energia

Energia

LRH

11000

Mööduv proteiin

Mööduv energia

LRH

Energia

 

On hästi teada, et piimatoodangu suurendamiseks on tarvis läbi tasakaalustatud ratsiooni maksimeerida vatsabakterite arvukust, säilitades samal ajal optimaalne vatsa pH. Selline lähenemine kehtib kuni 7500kg aastatoodangu korral. Kui piimatoodang ületab 8000kg piiri muutuvad söötmisreeglid täielikult. Kuna vatsabakterite arvukust ei ole võimalik maksimeerida üle loomuliku ülempiiri tuleb järgmisena pöörata tähelepanu vatsast mööduvatele toitainetele.

 

Vatsabakterite arvukuse loomulik ülempiir on põhjuseks miks juba 1974. aastal töötati välja tooted mis sisaldavad vatsast mööduvat energiat/proteiini. Mööduva energia/proteiini efektiivsuse hindamiseks on läbi viidud palju erinevaid katseid fistuleeritud lehmadega.

 

Proteiini protekteerimise tehnoloogiad ja katsete tulemused

Paljusid erinevaid protekteerimise tehnoloogiaid on uuritud katsetes fistuleeritud lehmadega. Allpool olev tabel annab ülevaate erinevatest proteiinide protekteerimise tehnoloogiatest. Tabelis kajastatud tulemused on pärist publitseeritud katsetest fistuleeritud lehmadega (Dacron kott vatsas 5-8 tundi).

 

Proteiini allikas

Vatsas efektiivselt seeduv proteiin (ERDP)

Vatsast mööduv seeduv proteiin (DUP)

Uurea

100%

0%

Silo

88%

10%

Soja

71%

27%

Raps 4% -40% õli

77%

19%

Formaalaldehüüdidega töödeldud raps (CovaRap)

1%

96%

Kuumtöödeldud raps 9% õli

52%

41%

Kuumtöödeldud/suhkur raps 8% õli

56%

33%

 

ERDP jagamine mitmeks fraktsiooniks on vajalik tärklise ja neutraalkiu tasakaalustamiseks ja vatsabakterite arvukuse maksimeerimiseks. Vatsas efektiivselt seeduva proteiini (ERDP) tasakaalustamiseks tuleb esmajärjekorras kasutada vatsast mööduvat proteiini (DUP). Katsetest nähtub, et formaalaldehüüdidega töödeldud rapsi söötmine kõrgetoodangulistele lüpsilehmadele on majanduslikult otstarbekas.

 

Mööduva proteiini mõju sigivusele

Seeduv vatsast mööduv proteiin (DUP) mõjutab energia metabolismi. Selle väärtuseks on mööduvast proteiinist kohene aminohapete kättesaadavus efektiivseks glükoosi sünteesiks. Tabelist on näha glükoosi sisaldus veres ja selle mõju sigivusele kui sööta formaalaldehüüdidega töödeldud rapsi (tiinus 88 päeva peale poegimist).

 

 

Glükoos mmol/l

Sigivus

Katse

Enne

Pärast

%

A

2.87

3.16

63%

B

2.73

3.38

69%

C

2.91

3.42

74%

 

Vere glükoosisisalduse mõju tiinestuvusele on kokkuvõtlikult esitatud allpool olevas tabelis.

 

Vere glükoosisisaldus

Tiine

Ei ole tiine

mmol/l

 

 

<2.5

36%

64%

2.5 - 2.99

47%

53%

3.0 - 3.49

59%

41%

>3.50

67%

33%

 

Mööduva proteiini mõju ainevahetushaigustele

Igat glükoositaseme paranemist tuleks ka vaadelda kui BHB taseme paranemist veres. Selle põhjuseks on, et paraneb lehma võime kasutada rasvhappeid kehast ja söödast piimatoodangu ning piimarasva tootmiseks

 

BHB tase vahemikus 0.85- 1.0mmol/l on märgiks, et lehm on subkliinilise ketoosi staadiumis. Tabelist nähtub, et söötes lehmadele formaalaldehüüdidega töödeldud rapsi täheldati BHB vähenemist veres ning suurenes ka lehmade piimatoodang +1.8 kuni +3.8kg lehma kohta päevas.

 

 

BHB mmol/l

 

 

 

 

Katse

10. päev

 

20. päev

 

60. päev

 

 

Enne

Pärast

Enne

Pärast

Enne

Pärast

D

0.97

0.86

0.85

0.71

0.76

0.58

E

1.13

0.78

0.89

0.67

0.71

0.63

 

Mööduva proteiini mõju piimajõudlusele

Tabelis olevad publitseeritud katsete andmed kajastavad piimatoodangu tõusu ja piima valguprotsendi suurenemist kui ratsiooni lisati vatsast mööduvat proteiini (DUP). Piimatoodangu näitajad on kalkuleeritud 305 päeva keskmisena.

 

 

Piimavalk %

Paranemine

Piimatoodang grammi lehm/päevas

Efektiivsus

Katse

Enne

Pärast

 

Enne

Pärast

Muutus

F

3.31

3.42

103%

794

899

113%

G

3.28

3.41

104%

846

1013

120%

H

3.18

3.33

105%

868

1079

124%

 

Oluline on märgata eelnevas tabelis piimavalgu toodangu tõusu lehma kohta päevas (grammides). Kui lüpsilehm on juba ületanud 8000kg piiri siis piimarasva ja –valgu tootlikkuse arvestamisel tuleb arvesse võtta söödaga manustatud toitainete tõhusust MITTE protsente.

 

Samasugust suurendavat efekti piimatoodangule ja piimarasvale on näha ka efektiivselt seeduva vatsast mööduva energia (DUF) lisamisel ratsiooni. Õli on kõige kontsentreeritum energia lüspilehmade jaoks ning see sisaldab 2,5* enam energiat kui proteiin, tärklised/suhkrud või NDF.

 

Liiga palju õli vatsas alandab söömust ja piimatoodangut

On olemas kahte tüüpi õli- vedel õli (vatsast mitte mööduv) ja vatsast mööduv energia. Joonis demonstreerib klassikalist probleemi mil vats on ülekoormatud vedela õliga ja sellega seoses on pärsitud NDF fermentatsiooni efektiivsus. Neutraalkiu fermentatsiooni efektiivsuse vähenemise tulemusel langevad esimesel 100-150 laktatsioonipäeval nii piima- kui ka piimarasva toodang, söömus ja toitumishinne. Graafikus kajastab y telg NDF seeduvust ja x telg= kogu ratsiooni vatsas seeduva õli söömust grammides lehma kohta päevas.

 

 

Tabelis võrreldakse publitseeritud katseid erinevate vatsast mööduvate energiaproduktide söötmisel piimalehmadele. Katsed on läbi viidud fistuleeritud lehmadega kasutades Dacron koti tehnikat.

 

 

% vatsas

% vatsast

 

seeduv

mööduv

Kaltsiumseep Megalac

1%

99%

Kaltsium/Naatrium rasvhapped

41%

59%

Palmiõli rasvhapete destillaat

48%

51%

Palmiõli

78%

22%

Rapsiõli

82%

18%

 

 

Mööduva energia mõju sigivusele

Mööduva energia ratsiooni lisamisel väheneb ka BHB tase veres. Publitseeritud katsetulemused tabelis demonstreerivad üsna üheselt kaltsiumseebi Megalac versus destilleeritud palmiõli rasvhapete mõju BHB tasemele veres.

 

 

 

Peale poegimist

BHB (mmol/l)

20. päev

60. päev

Kaltsiumseep Megalac

0.68

0.52

Palmiõli rasvhapete destillaat

0.88

0.76

Palmiõli

0.91

0.74

 

Sageli publitseeritud tähelepanekuteks on mööduva energia söötmine kinnislehmadele 3 nädalat enne poegimist. See mõjutab positiivselt vere glükoosisisaldust , vere BHB taset, ketoosi ja poegimisjärgset inda.

 

Antud tabel demonstreerib kuidas mõjutab kinnisperioodil (3 nädalat enne poegimist) kaltsiumseebi Megalac söötmine lehma poegimisjärgset tiinestuvust.

 

 

Megalac

Vatsast mööduv õli (% kogu õlist)

0.0%

30.0%

Glükoosisisaldus (mmol/l)

2.61

3.27

BHB (mmol/l)

 

 

Nädal 2

1.03

0.77

Nädal7

0.88

0.58

Indlemine

+

++++

 

Mööduva energia mõju piimatoodangule

Publitseeritud andmed kaltsiumseebi Megalac söötmisel näitavad piimatoodangu ja piimarasva toodangu tõusu. Ttaaskord tuleks vaadelda ja arvutada piimarasva kogutoodangut mitte protsente.

 

 

Piimarasv %

Paranemine

Toodang grammi lehma kohta päevas

Efektiivsus

Katse

Enne

Pärast

 

Enne

Pärast

Muutus

I

3.72

4.06

109%

893

1068

120%

J

3.91

4.15

106%

1009

1233

122%

K

4.01

4.28

107%

1095

1387

127%

 

 

Artikli autor Tiiu Nõmmik