Saaremaa Piimaühistu

Saaremaa Piimaühistu on ühistuna tegutsenud alates 1996. aastast. Selle liikmeskonna moodustavad lehmapiimatootjad Saaremaal, Muhumaal ja Hiiumaal. Saaremaa Piimaühistu eesmärk on koordineerida organisatsiooni liikmete ühistegevust, pakkuda konsultatsioone, hankida tootmisüksuste sisendeid ja luua väljundeid toodete väärindusprotsessis ja turustustöös. Aastal 2015 oli ühistu liikmeid kokku 48 ja tegutsevaid farme ligikaudu 70, millest osa toodavad mahepiima. Lisaks noorloomadele oli kokku umbes 5100 lüpsilehma. Lehmapiima puhta maitse ja kõrge kvaliteedi tagab Lääne-Eesti saarte taimestik ja puhas looduskeskkond.

 

Kuna Saaremaa Piimaühistu kuulub tulundusühistusse Farm In, saavad meie liikmed ühishangete kaudu laias valikus ja soodsate hindadega põllumajanduslikke sisendeid. 2014. aastal on vähemalt 75% Saaremaa Piimaühistu liikmete omatoodetud lehmapiimast turustatud ühistule kuuluvasse AS-i Saaremaa Piimatööstus. AS Saaremaa Piimatööstuse arengustrateegia näeb ette jätkusuutliku tootmisbaasi arendamise Saaremaal ning edasise struktuurilise laienemise väljaspoole Saare maakonda ja kasvamise koostöös teiste Eesti ühistute ja rahvusvaheliste partneritega. Eesmärgiks on tagada ühistu liikmete jätkusuutlik majandamine ja parim piimahind regioonis. AS-i Saaremaa Piimatööstus tütarettevõte on AS Pinus, mis pakub logistilist ja turustuslikku toetust piimaühistu liikmete väärindatud toodangule. AS Pinus tegevusalaks on kiiresti riknevate toiduainete hulgi- ja jaekaubandus. Kõnesoleva aktsiaseltsi tarbeks on Tallinnasse ehitatud ka kaasaegne külmladu, mis töötab alates 2001. aastast.

 


Hakka liikmeks

Tutvu ka meie liikmeskonnaga ja saa teada, kui palju on nad liikmeks olemisega võitnud »